Enerace Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. Usprawnienie obsługi klientów w dokonywaniu przez nich szybkich i efektywnych decyzji o zakupie energii elektrycznej i gazu ziemnego. Wdrożenie innowacji procesowej w postaci dedykowanego oprogramowania do automatyzacji procesów wydawania rekomendacji dla klientów oraz automatyzacji innych czynności na platformie Enerace online.
Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie procesu obsługi Klientów.

Dofinansowanie projektu z UE: 215 220,00 PLN 

 

Całkowita wartość projektu: 253 200,00 PLN

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

Planowane efekty projektu: Wdrożenie innowacji procesowej w postaci dedykowanego oprogramowania do automatyzacji procesów wydawania rekomendacji dla klientów oraz automatyzacji innych czynności na platformie Enerace online.