Akademia Zakupu Energii

- Ceny produktów forward
- Ceny produktów spot (RDN, RDB, RB)
your race for better energy cost